Wpływ Reformacji na rozwój literatury i muzyki

Wpływ Reformacji na rozwój literatury i muzyki

1 wyświetlaj
0

We wtorkowe przedpołudnie, 22 maja, w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 40 odbyło się spotkanie otwarte z ks. dr. Adamem Maliną pt. „Wpływ Reformacji na rozwój literatury i piśmiennictwa”, zorganizowane między innymi z okazji 70. rocznicy utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym mieście.

Uczestniczyły w nim dwie grupy uczniów z mysłowickich SP nr 4 i LO nr 1 wraz ze swoimi opiekunami oraz osoby zainteresowane wspomnianym tematem, w tym nawet mieszkańcy Lędzin.

Na wstępie prowadząca spotkanie Teresa Kamela, kierownik Filii nr 11, przybliżyła zebranym sylwetkę ks. Maliny, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskich w Mysłowicach, Katowicach Szopienicach, Sosnowcu i Lędzinach Hołdu nowie. Przypomniała też, iż ubiegły rok obchodzony był jako Rok Reformacji, której początki sięgają wystąpienia zakonnika ks. Marcina Lutra, który 31 października 1517 roku przybił swoich 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów, a także innym nadużyciom w Kościele.

Ks. dr A. Malina nadmienił, że celem wystąpienia M. Lutra nie było założenie nowego wyznania, tylko odnowa Kościoła katolickiego. Dalszy bieg wydarzeń spowodował jednak okres nazwany Reformacją i powstanie wyznań protestanckich, w tym Kościoła ewangelicko-augsburskiego, czyli luterańskiego. Bez wystąpienia Lutra historia chrześcijaństwa potoczyłaby się inaczej, Reformacja odkryła inne drogi wiodące do tego samego celu, czyli do zbliżenia z Bogiem.

Dwie z czterech podstawowych zasad wiary Kościoła luterańskiego, czyli sola Scriptura (jedynie Pismo Święte) oraz solum Verbum (jedynie Słowo), dowodzą, że jeśli mamy się na czymś oprzeć, to musimy się najpierw z tym zapoznać, czyli przeczytać a nasze zbawienie może nastąpić tylko przez uczenie się i nauczanie. Ażeby Biblia trafiła pod przysłowiowe strzechy, potrzebny był rozwój szkolnictwa powszechnego, które wówczas dopiero raczkowało. Dzięki Lutrowi pierwszą księgą wydaną drukiem po niemiecku była właśnie Biblia. – Bez wynalazku druku przez Jana Gutenberga niemożliwe byłoby szybkie rozprzestrzenienie się idei Reformacji – podkreślał ks. Malina.

M. Luter, wizytując szkolnictwo powszechne w Saksonii, był załamany jego poziomem, więc m.in. opracował Mały i Duży Katechizm, w których prawdy wiary przedstawione zostały językiem prostym, zrozumiałym dla ogółu ludzi.

Reformacja wyznawała zasadę, że przekaz, w tym religijny, ma odbywać się w językach narodowych. W Polsce pierwszy uznał tę zasadę pisarz Mikołaj Rej z Nagłowic: „iż Polacy nie gęsi i swój język mają”. Wydana w 1563 roku w Brześciu Litewskim dwutomowa „Biblia Slavica” została przetłumaczona z łaciny na język polski przez teologów protestanckich. Ksiądz Malina zademonstrował jej współczesne wydanie. Potem były inne wydania Pisma Świętego w języku polskim jak Biblia Gdańska w 1632 roku i jej trzy edycje: królewiecka, berlińska oraz warszawska, aż po najnowszą Biblię Ekumeniczną z marca br., wydaną przez Towarzystwo Biblijne, składające się z teologów różnych wyznań.

M. Luter był miłośnikiem muzyki i kładł nacisk na oprawę muzyczną nabożeństw poprzez grę na instrumentach i śpiew, zwłaszcza chóralny. Stąd potrzeba kształcenia kantorów kościelnych (jednym z najsławniejszych był Jan Sebastian Bach) i wydawania śpiewników pieśni religijnych. Ks. Malina przypomniał niektóre z nich, używane na terenie Śląska, m.in.: „Ewangelisches Gefangbuch” z ok. 1830 roku, „Kancjonał – Pieśni Chrześcijańskie” w języku polskim z 1860 roku czy Śląski Śpiewnik Prowincjonalny z 1908 roku.

Następnie ks. Malina, na prośbę kierownik T. Kameli, przybliżył swoją rolę prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którym został wybrany 22 kwietnia 2017 roku i zadania tegoż synodu.

Oglądanie ksiąg religijnych i śpiewników kościelnych, indywidualne rozmowy, a także wspólne fotografie z prelegentem zwieńczyły to bardzo ciekawe i wielce pożyteczne spotkanie. Ksiądz Malina, który już trzykrotnie gościł w Filii nr 11 MBP w Mysłowicach, zapewnił, iż bardzo chętnie skorzysta z kolejnych zaproszeń do tej placówki bibliotecznej.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.