Uroczyste obchody 98 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego mają już charakter wydarzenia regionalnego

Uroczyste obchody 98 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego mają już charakter wydarzenia regionalnego

21 wyświetlaj
0

Tychy. Region. Można śmiało zaryzykować tezę, że uroczyste obchody kolejnych rocznic wybuchu I powstania śląskiego organizowane w Tychach nabierają coraz bardziej regionalnego charakteru. Świadczą o tym i rozmach, i zasięg, i skład osobowy uczestników tych uroczystości. Tak było też podczas tegorocznych obchodów 98. rocznicy I powstania śląskiego. Dodajmy, iż za tym, by Tychy były miejscem tych obchodów przemawiają względy historyczne.

Właśnie tutaj w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku odnotowano pierwsze działania zbrojne w ramach powstania, gdy 75-osobowy oddział powstańczy pod dowództwem Wiktora Szczygła, skupiający ochotników z dzisiejszych tyskich dzielnic : Urbanowice, Jaroszowice, Wartogłowiec, i Wygorzele, zajął znienacka urbanowicki dwór i wziął do niewoli stacjonujący tam 12-osobowy pododdział Reichswehry. Potem powstańcy, do których przyłączyli się po drodze ochotnicy z Cielmic i Paprocan, wzięli do niewoli prawie całą 100-osobową (tylko dwóch żołnierzy niemieckich uciekło) baterię artylerii polowej Grenzschutzu, stacjonującą w paprocańskiej szkole i pobliskich zabudowaniach. W tym czasie oddział powstańczy pod dowództwem Stanisława Krzyżowskiego opanował Tychy i stoczył między innymi zwycięską potyczkę z 16-osobowym oddziałem Grenzschutzu, który stacjonował w Czułowie i udał się do Tychów słysząc strzały z karabinów.

Już 15 sierpnia świętowano 98. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego na terenie Urbanowic i Paprocan. Najpierw zorganizowano IV Rowerowy Rajd Powstańczy dla uczczenia wspomnianego rajdu powstańców z Urbanowic do Paprocan z udziałem aż 72 uczestników, w tym Michała Gramatyki, wicemarszałka sejmiku województwa śląskiego. Następnie przed budynkiem Przedszkola nr 3 w Paprocanach (dawnej szkole, gdzie powstańcy wzięli do niewoli 98 żołnierzy niemieckich) odbyły się okolicznościowe uroczystości z udziałem między innymi Macieja Gramatyki, przewodniczącego Rady Miasta Tychy i Józefa Wilczka, przewodniczącego Rady Osiedla Paprocany.

Główne uroczystości rocznicowe zorganizowano, podobnie jak w latach ubiegłych, w dzielnicy Czułów. W czwartkowe popołudnie, 17 sierpnia, w tamtejszym kościele parafialnym pw. Krzyża Świętego, odprawiona została msza św. za poległych powstańców, której głównym koncelebrantem był ks. Janusz Lasok, proboszcz parafii św. Magdy Magdaleny, a celebrantami ks. Michał Anczok, emerytowany proboszcz parafii w Wartogłowcu oraz ks. wikary Paweł z parafii czułowskiej, który wygłosił też okolicznościową homilię. Do mszy asystowało pięć pocztów sztandarowych oraz kompania honorowa 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, a grała orkiestra dęta kopalni Ziemowit w Lędzinach pod batutą … Lubiny. Udział w mszy wzięli liczni przedstawiciele władz wojewódzkich, miasta Tychy, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, parlamentarzyści oraz mieszkańcy.

Potem przed kościołem uformowała się kolumna marszowa, która w rytm muzyki granej przez orkiestrę dętą – udała się pod Pomnik Powstańców Śląskich, wybudowany przy ul. Katowickiej, w miejscu gdzie zginął pierwszy powstaniec z Czułowa – Franciszek Mróz. Uroczystość przy pomniku zainaugurowała wspomniana orkiestra, po czym inicjator odbudowy tego pomnika w 2010 roku, a zarazem główny organizator obchodów kolejnych rocznic wybuchu I powstania śląskiego na terenie Czułowa , radny miejski Józef Twardzik, powitał wszystkich zgromadzonych, w tym imiennie licznych gości oficjalnych. Chór Cantate Deo pod dyrekcją Michała Brożka zaśpiewał Gaude Mater Polonia, a podporucznik Kinga Zając z 34. DROP odczytała Apel Poległych, w którym obok poległych powstańców śląskich wymieniła również niektóre ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką Marią.

Z kolei kompania 34.DROP oddała salwę honorową na cześć poległych, po czym radny Twardzik zapraszał kolejnych gości do składania kwiatów pod pomnikiem. Najpierw uczynili to przedstawiciele władz Tychów z prezydentem Andrzejem Dziubą i przewodniczącym RM – Maciejem Gramatyką, a następnie senator Czesław Ryszka, poseł Marek Wójcik, wicemarszałek sejmiku śląskiego Michał Gramatyka, starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, dyrekcja kopalni Piast-Ziemowit, przedstawiciele policji, państwowej straży pożarnej, delegacje stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz miejscowego przedszkola i szkoły podstawowej. Znicze tradycyjnie złożyli potomkowie rodzin powstańców śląskich, w tym Józefa Dedy i Franciszka Jakutka. Oficjalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie Roty przez chór Cantate Deo.

Dodajmy, że oprócz pocztów sztandarowych wartę honorową przy pomniku pełniły też w strojach śląskich członkinie zespołu folklorystycznego „Czułowianie”, członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, dzieci z czułowskich placówek oświatowo-wychowawczych, czyli z Przedszkola im. Karlika i Karolinki oraz SP 6, a także regionalistka Ingrid Biolik z Bierunia Nowego, aktywna uczestniczka tych uroczystości od 2010 roku. Wśród zacnych i znanych powszechnie gości byli między innymi prof. hab. Edward Długajczyk, historyk i archiwista z Tychów, ale pochodzący z Lędzin oraz Alojzy Lysko, historyk, regionalista i pisarz z Bojszów.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.