Imielin: Spotkanie z Alojzym Lysko

Imielin: Spotkanie z Alojzym Lysko

Zapraszamy na promocję książki pt.: „Sagi Górnośląskie znad Wisły i Przemszy” i spotkanie z autorami: Alojzym Lysko i Henrykiem Ganobisem. W obszernej ponad 400-stronnicowej publikacji, powstałej w oparciu o relacje kilkudziesięciu śląskich rodzin, głównie z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zawarto fascynujący zapis ich niepowtarzalnej domowej pamięci o XX wieku. W części dotyczącej...

Czytaj więcej
Ostatni odcinek Wakacji z Alojzym Lyską – Jesiyń dobry czas na klechdy

Ostatni odcinek Wakacji z Alojzym Lyską – Jesiyń dobry czas na klechdy

Nastała już jesiyń. Od downa to dobry czas na rozprowki o straszkach. Chcymy wōm przedstawić dwie historyje, kiere kiedyś ôpedziała nōm Maria Duda z Chmielnika. * Nasi tata byli szewcym i do szewcowanio potrzebowali całych skōr. Oni byli bez nogi, tōż mamy posyłali po te skōry ku Katowicom. Pamiyntōm, za...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – Bojszowy majōm tysiōnc starych dymbōw

Wakacje z Alojzym Lyską – Bojszowy majōm tysiōnc starych dymbōw

Ażeby sie wierzić niy chciało, że jich tu tela rośnie. Rubych dymbōw, kiere dokoła odziōmka na wysokości 1.3 metra majōm wiyncyj niż dwa metry. Nojrubszy – dōmb Świyntojan w Parku Dworskim mo w obwodzie 6 metrōw. Interesantne jest, poczymu tych dymbōw tela tu mōmy. Komu to mōmy do podziynkowanio? Piyrsze...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – „Ościegi”

Wakacje z Alojzym Lyską – „Ościegi”

Ktoś powiedział, że „śląszczyzna żyje dziś dalej w całej krasie swych pełnych życia wyrażeń, zwrotów i słów”. Potrafi odzwierciedlić najrozmaitsze stany uczuciowe i przeżycia, a także wartościować określone postawy ludzi, ich cechy charakteru czy właściwości psychofizyczne. Tak przynajmniej jest z wyzwiskami czyli ościegami, których w śląszczyźnie jest nieprzeliczona ilość. Zamierzamy...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – Nasza plesōwka

Wakacje z Alojzym Lyską – Nasza plesōwka

Bez Wiosna Ludōw był ponoś ôkropny bajzel. Kożdy robił, co chcioł. A w lasach? Szkoda godać – niy trefiłeś żodnego zwierza. Wszystko wyłowili rabczyki. Dopiyro w 1855 roku, jak ksiystwo pszczyński przejōn Jan Henryk XI Hochberg, zrobili trocha ôrdnōngu. Lasy pogrodzili, zakozali gonōw na koniach, a nakozali nagōnki piechty. Założyli...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – Siyrpiyń – ciyrpiyń

Wakacje z Alojzym Lyską – Siyrpiyń – ciyrpiyń

Kiejsik to był miesiōnc wielgij mordyngi. Robota goniła robota. Kajś niy wejrzoł, trzeja było ugibać rynkowy i zganobiać. Przy chałpie w ôgrōdku wysyp ôgōrkōw – trzeja kisić w bōnclokach, w drzywkach. Na stromikach pełno ôwocu, aże sie gałynzie łōmiōm – trzeja suszyć na pieczki, zaprawiać na kompot. Na polach –...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – Lauby

Wakacje z Alojzym Lyską – Lauby

Po wsiach na Bożych stronach przed siyniami ludzie robili se taki siedziska, kiere nazywali wysiady. Gospodorz z gospodyniōm, jak już we wieczōr byli fertig z robotōm, siadowali se tam i dorodzali. W soboty wysiady noleżały do młodych, kierzi mieli tam wiyncyj swobody na zolyty. Zaś w niedziele po niyszporach zawdy...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – Dawna historia według zapiski archiwalnej

Wakacje z Alojzym Lyską – Dawna historia według zapiski archiwalnej

Dzioć sie to miało po wojnie trzydziestoletnij, kiero sie zakończyła w 1648 roku. Wszystko było do imyntu poniszczone. Domostwa popolone, bydło wyzabijane i przez żołdactwo zjedzone, pola zarośniynte… A ludzi mało wiela, bo chłopstwo zaciōngniynte na wojna tyż było wybite. Biyda straśliwo dopiykała. Ledwie nasi ludzie otuchli po tyj wojnie,...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – Zdarzyło się w jedlińskiej leśniczówce

Wakacje z Alojzym Lyską – Zdarzyło się w jedlińskiej leśniczówce

Niy poradza już pedzieć, u kierego leśnego to sie dzioło. Ale dzioć sie musiało jeszcze za starego Niymca, bo ino wtynczos dużo parobków z Gōrolije u nos wyrobiało. No i tōż u tego jedlińskigo fesztra robowoł taki jedyn spod Zatora. Mianowoł sie Kasper. Niy był już młody, trocha chromoł, a...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – Sołtysio dziedzina

Wakacje z Alojzym Lyską – Sołtysio dziedzina

To było downo, downo tymu. Dzioć sie to miało w Cielmicach. Na gōrce stoł tam drzewiany dwōr, z kierego roztoczoł sie piyknisty widok na dolina Gostyni. Żył w nim niyjaki Wawrzek – ksiōnżyncy urzyndnik. W lutym 1368 roku, w dziyń św. Apolōnii sprosił ôn rycerstwo z całego krysu, bo mioł...

Czytaj więcej