Podziękowanie za udział w ostatniej drodze śp. Henryka Gracy

Podziękowanie za udział w ostatniej drodze śp. Henryka Gracy

1 wyświetlaj
0

Renata z synem Ireneuszem serdecznie dziękują Dyrekcji, Pracownikom Działu Kontroli Jakości , i Pracownikom Hali w Fabryce Wentylatorów „Fawent” S.A. w Chełmie Śląskim, p. Teresie Klimek, p. Sebastianowi Gilowi, p. Mateuszowi Maneckiemu, p. Sylwii Bielas, p. Pawłowi Ścierskiemu, pp. Józefowi i Mateuszowi Cieślikom, Prezesowi Józefowi Kramarczykowi oraz Pracownikom Oddziału Szybowego KWK „Ziemowit”, Związkowi Zawodowemu Górników w Polsce, pocztom sztandarowym : ZZG przy KWK „Ziemowit” i rolników z Hołdunowa a także Rodzinie, Sąsiadom, Koleżankom i Kolegom, Znajomym oraz Mirosławowi Mandzie z żoną Iloną za towarzyszenie w ostatniej ziemskiej drodze śp. Henrykowi Gracy w dniu 27 kwietnia br.

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.