Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

10 wyświetlaj
0

Bieruń. Podczas ostatnich ulewnych deszczów na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe, służby miejskie i straży pożarnej przez cały czas prowadziły stałą kontrolę stanu wód oraz działania likwidujące skutki podtopień i zapobiegające dalszym podtopieniom, a burmistrz Krystian Grzesica zwoływał posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do planowania i koordynowania działań. Ostatnie z nich odbyło się 25 września, a jego głównymi tematami była ocena obecnego stanu wód, efekty podejmowanych działań i planowane dalsze przedsięwzięcia mające na celu minimalizacje zagrożenia powodziowego dla mieszkańców miasta.

Na terenie Bierunia nadal występują podwyższone stany wód w rzekach. Według sytuacji na godz. 15.00 Wisła zeszła ze stanu alarmowego i znajdowała się w granicach stanu ostrzegawczego. Jej poziom wynosił 321 cm i obniżył się w ciągu ostatniej doby o prawie 50 cm. Natomiast Gostynia pozostawała w stanie ostrzegawczym i jej stan wynosił 183 cm (spadek w ciągu doby o ok 30 cm). Prognozy pogody są obiecujące i winny pozytywnie wpłynąć na prowadzone działania.
W posiedzeniu oprócz Burmistrza Miasta udział brali stali członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele służb i instytucji: Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, Polskiej Grupy Górniczej Sp. z. o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit, Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej i Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Bieruniu.
Zespół pozytywnie ocenił wcześniej podejmowane działania likwidujące skutki podtopień oraz prewencyjne, by nie dopuścić do eskalacji zjawiska. Bardzo wysoko oceniono całokształt współpracy pomiędzy służbami miejskimi, PGG, BPiK i służbami straży pożarnej.
Chociaż niebezpieczeństwo minęło, burmistrz Krystian Grzesica zobowiązał służby miejskie do:
– kontynuowania stałego monitorowania stanu wód w rzekach i zbiornikach retencyjnych,
– bieżącego zbierania i analizowania informacji o prognozowanych warunkach meteorologicznych, ewentualnych opadach itp
– stałego kontaktu ze służbami i instytucjami prowadzącymi działania likwidacyjne i zabezpieczające na terenie Bierunia,
– całodobowego, bieżącego przekazywania do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informacji o podjętych działaniach, ich stanu realizacji oraz sytuacji w terenie.

na podst. mat. UM Bieruń

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.