Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza: Ewangelicy na ziemi pszczyńskiej

Muzeum Miejskie w Tychach zaprasza: Ewangelicy na ziemi pszczyńskiej

1 wyświetlaj
0

Tychy. 6 listopada w godz. 10.00 – 15.00 odbędzie się w Tychach w Dawnej Młótowni przy Katowickiej 9 XI TYSKIE SYMPOZJUM HISTORYCZNE Ewangelicy na ziemi pszczyńskiej. Tegoroczne sympozjum wpisuje się w cykl wydarzeń sygnowanych tytułem Pod znakiem Róży, organizowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach i Parafię Ewangelicko – Augsburską Apostołów Piotra i Pawła w Tychach z okazji Roku Reformacji. Wydarzenie honorowym patronatem objął Andrzej Dziuba Prezydent Miasta Tychy. Oto jego program:

Część I 10.00 – 12.00

prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
(Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach)
Wprowadzenie

 

ks. dr hab. Marek Jerzy Uglorz
(Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Ewangelicki etos – geneza i skutki

 

Agnieszka Ociepa-Weiss
(Muzeum Miejskie w Tychach)
Historia tyskiej kaplicy ewangelickiej

 

Barbara Sznober
(Mikołowskie Towarzystwo Historyczne)
Parafia ewangelicka w Mikołowie

 

ks. dr Adam Malina
(Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach-Szopienicach)
Ewangelicy w Hołdunowie

Dyskusja

Część II 12.45 – 15.00

dr Aleksandra Barwicka-Makula
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Protestanci na ziemi pszczyńskiej do końca XVIII wieku

 

dr Jakub Grudniewski
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Działalność synodu diecezji pszczyńskiej Kościoła ewangelickiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w świetle akt Śląskiego Konsystorza Ewangelickiego.

 

Elżbieta i Piotr Matuszek
(Archiwum Państwowe w Katowicach)
Ewangelicy w okresie międzywojennym w świetle akt stanu cywilnego na przykładzie Tychów

dr Mirosław Węcki (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach): Problem struktur kościoła ewangelickiego na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej

Dyskusja

Przesłaniem cyklu wydarzeń sygnowanych nazwą Pod znakiem Róży jest przybliżenie historii luteranizmu, a jednocześnie zachęcenie do głębszego poznawania wiary pod znakiem Róży Marcina Lutra, godła reformacji protestanckiej i znaku Kościołów ewangelickich tradycji augsburskiej. Bogate kulturowe dziedzictwo reformacji na ziemi pszczyńskiej pozwala na poznanie i pogłębienie wiedzy o ewangelikach, którzy od XVI wieku do współczesności stanowią ważną część społeczności tego regionu i jej historii.

Wstęp na sympozjum jest wolny. Nie ma konieczności rezerwacji miejsc.

mat.: Muzeum Miejskie w Tychach

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.