Modernizacja oświetlenia na Os. Homera

Modernizacja oświetlenia na Os. Homera

6 wyświetlaj
0

Bieruń. Trwają prace związane z modernizacją oświetlenia na osiedlu Homera oraz wzdłuż ulicy Oświęcimskiej, od mostu na rzece Mlecznej do przystanku autobusowego Osiedle Homera. Betonowe słupy i oprawy sodowe zastąpią słupy aluminiowe oraz wysoko wydajne oprawy LED-owe, które włączone zostaną we wdrażany w Gminie Bieruń system sterowania i zarządzania oświetleniem.

System ten pozwoli zredukować koszty zużycia energii elektrycznej, a poprzez zastosowanie opraw LED-owych zmniejszy też emisję dwutlenku węgla do atmosfery.  Zakończyła się większość prac polegających na budowie sieci zasilającej oświetlenie oraz przygotowaniu fundamentów słupowych, zaś obecnie stawiane są słupy oświetleniowe. Ostatnim etapem będzie zabudowa na nich opraw energooszczędnych typu drogowego lub parkowego (w zależności od lokalizacji danego słupa oświetleniowego).
Koszt inwestycji to suma ponad pół miliona złotych, z czego  ok. 300 000 pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

UM Bieruń

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.