Lędziny, Katowice: Przewodnicząca związku lędzińskiego magistratu zwolniona bezpodstawnie

Lędziny, Katowice: Przewodnicząca związku lędzińskiego magistratu zwolniona bezpodstawnie

1 wyświetlaj
0

Sąd Okręgowy w Katowicach potwierdził, że umowa o pracę z Marzanną Fabian została rozwiązana niezgodnie z prawem, zasądzając na jej rzecz odszkodowanie od byłego pracodawcy. Jest to skutek apelacji, jaki złożył Urząd Miasta Lędziny od wyroku Sądu Rejonowego w Tychach. Wyrok jest prawomocny.

Sąd nie miał wątpliwości co do kwestii, że przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” bezprawnie dyscyplinarnie zwolniono. Zaskoczeniem jest fakt, że nie przywrócił jej do pracy. Trudno jednak komentować tę decyzję do momentu, kiedy poznamy pisemne uzasadnienie. Związek zawodowy przede wszystkim dba o przestrzeganie przepisów prawa pracy. Pracodawca nie może zwolnić pracownika pełniącego funkcję szefa komisji zakładowej związku, gdyż korzysta ze szczególnej ochrony prawnej stosunku pracy. Nie można wykluczyć, że od tego prawomocnego rozstrzygnięcia zostanie złożona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, że pracą urzędu kieruje burmistrz i jest szefem zatrudnionych pracowników. Funkcję tą w Lędzinach pełni Krystyna Wróbel.

Zdjęcie: Archiwum redakcyjne.