Regulamin serwisu Szwarne.info

Regulamin serwisu Szwarne.info

POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem www.szwarne.info, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi. Serwis jest wydawanym elektronicznie dziennikiem w rozumieniu Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z...

Czytaj więcej