Bieruń: Nasz krajobraz dziedzictwa

Bieruń: Nasz krajobraz dziedzictwa

Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu, jako temat tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, stało się m.in. przyczyną wędrówki do miejsc, które trwale wpisały się w pejzaż naszego miasta. Przez dwa dni, ponad 50 osób, poprzez udział w wydarzeniach w ramach EDD 2017 miało okazję szerzej poznać przeszłość i znaczenie bieruńskiego Rynku, ulicy...

Czytaj więcej
Hołdunów: 210 rocznica śmierci górnośląskiego Fausta

Hołdunów: 210 rocznica śmierci górnośląskiego Fausta

Johann Christian Ruberg to postać wielce zasłużona dla śląskiej ziemi, a dla lokalnego społeczeństwa szczególnie, z racji jego działalności. Pamięć o jego dokonaniach nie zaginęła w Wesołej, Ławkach, Lędzinach, czy Hołdunowie, gdzie został pochowany. 5 września br. mija 210 lat od jego śmierci w 1807 roku. Jego szczątki spoczywają na...

Czytaj więcej
Mieć Pana Boga na swoim placu

Mieć Pana Boga na swoim placu

Tekst ukazał się w sierpniowym wydaniu miesięcznika Śląsk. Chleba naszego powszedniego – rzykajom miyndzyrzeczanie spod Pszczyny, kierzy zaroz po wojnie dom modlitwy postawili. Na chwałę Bogu i dla zbawienia ludzkich dusz. „A spoczontku to sie śmioli snos, że chcymy kościół budować – spomino 93-letnia Emilia Chrobok z domu Pośpiech. –...

Czytaj więcej
Uroczyste obchody 98 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego mają już charakter wydarzenia regionalnego

Uroczyste obchody 98 rocznicy wybuchu I powstania śląskiego mają już charakter wydarzenia regionalnego

Tychy. Region. Można śmiało zaryzykować tezę, że uroczyste obchody kolejnych rocznic wybuchu I powstania śląskiego organizowane w Tychach nabierają coraz bardziej regionalnego charakteru. Świadczą o tym i rozmach, i zasięg, i skład osobowy uczestników tych uroczystości. Tak było też podczas tegorocznych obchodów 98. rocznicy I powstania śląskiego. Dodajmy, iż za...

Czytaj więcej
Na szlaku historycznym bieruńskiej Grobli

Na szlaku historycznym bieruńskiej Grobli

Bieruń. Dziedzictwo Śląska to bogata historia, często związana z zabytkami techniki, które corocznie prezentowane są w prestiżowym wydarzeniu, Święcie Szlaku Zabytków Techniki „Industriada”. Na terenie dzisiejszej bieruńskiej grobli, która ma spore szansę by zostać wpisana na listę zabytków techniki województwa śląskiego utworzono szlak historyczny, przeprowadzając równocześnie cykl prac remontowo –...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – Dawna historia według zapiski archiwalnej

Wakacje z Alojzym Lyską – Dawna historia według zapiski archiwalnej

Dzioć sie to miało po wojnie trzydziestoletnij, kiero sie zakończyła w 1648 roku. Wszystko było do imyntu poniszczone. Domostwa popolone, bydło wyzabijane i przez żołdactwo zjedzone, pola zarośniynte… A ludzi mało wiela, bo chłopstwo zaciōngniynte na wojna tyż było wybite. Biyda straśliwo dopiykała. Ledwie nasi ludzie otuchli po tyj wojnie,...

Czytaj więcej
Krzyż przy ul. Warszawskiej w rejestrze zabytków

Krzyż przy ul. Warszawskiej w rejestrze zabytków

Bieruń Nowy. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wpisał krzyż przydrożny Męki Pańskiej z 1905 roku, autorstwa Karola Pokornego, mieszczący się przy ulicy Warszawskiej w Bieruniu  Nowym do rejestru zabytków województwa śląskiego. Krzyż przy ul. Warszawskiej jest charakterystycznym elementem krajobrazu dzielnicy Zabrzeg w Bieruniu Nowym. Zabytek ten jest wartościowym dziełem...

Czytaj więcej
Wakacje z Alojzym Lyską – Rojōm sie pszczoły

Wakacje z Alojzym Lyską – Rojōm sie pszczoły

W pierwszą niedzielę wakacji inaugurujemy w Szwarnem cykl śląskich powiastek Alojzego Lyski. Opublikowane dawno temu w Rodni, dzięki uprzejmości pana Alojzego w te wakacje będą miały swój kolejny, tym razem internetowy, debiut. Te krótkie, osadzone w przeszłości i naładowane głęboką treścią utwory z pewnością dadzą Czytelnikowi asumpt do wielu rozmyślań....

Czytaj więcej
745 urodziny Ścierń

745 urodziny Ścierń

Bieruń – Ściernie. W pierwszą sobotę czerwca Ściernie obchodziły jubileusz 745-lecia. Było świątecznie, radośnie, historycznie oraz rodzinnie. Nie zabrakło  również sportowych emocji, które udzieliły się za sprawą zorganizowanego biegu „Chwalisz czy nie chwalisz – lotej z nami” . Jak to się kiedyś zaczęło Książe opolsko-raciborski Władysław wydał w Raciborzu w...

Czytaj więcej
Modlitwa, historia i relaks

Modlitwa, historia i relaks

Lędziny. Po wyjeździe do podkarpackich sanktuariów, kolejną religijno-turystyczną propozycją wikarego ks. Grzegorza Kwietnia z parafii Chrystusa Króla w Lędzinach – Hołdunowie, była pielgrzymka do miejsc leżących na terenie Śląska Opolskiego. Pierwszym odwiedzonym miejscem przez podopiecznych ks. Grzegorza, był Kamień Śląski, gdzie urodził się dominikanin św. Jacek Odrowąż, żywiący głęboki kult...

Czytaj więcej