Krajowa Administracja Skarbowa. Czy mamy się czego bać?

Krajowa Administracja Skarbowa. Czy mamy się czego bać?

Już 1 marca rozpoczęła funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa. Pomimo że nie rozpoczęła jeszcze działalności, wokół niej zdążyło już narosnąć wiele mitów. Słyszy się ostatnio o niespotykanych wcześniej rozwiązaniach, czy o nowych uprawnieniach, które podobno jak dotąd miały fiskusowi nie przysługiwać. Analiza nowych unormowań i porównanie ich ze stanem obecnym prowadzi jednak...

Czytaj więcej
Poradnik: Przetwarzanie danych osobowych. Obowiązki i konsekwencje prawne.

Poradnik: Przetwarzanie danych osobowych. Obowiązki i konsekwencje prawne.

Danymi osobowymi są wszelkie informacje związane z osobą, którą można zidentyfikować. Identyfikacja może nastąpić poprzez numer identyfikacyjny, jeden lub kilka czynników określających cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, kulturowe lub społeczne. Wyróżniono także dane szczególnie chronione (wrażliwe) – dotyczące pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, filozoficznych, wyznania religijnego, przynależności do partii lub związku,...

Czytaj więcej
Zmiany w podatkach

Zmiany w podatkach

W tym odcinku o zmianach w podatkach na ten rok. 1. Limit płatności gotówkowych 15 tys. złotych. Jeżeli jednolita transakcja dokonana będzie na kwotę przekraczającą 15 tys. zł to zapłata nie może być regulowana gotówką. Przykładowo faktura na kwotę 16 tys. zł. musi być w całości opłacona przelewem. Kompensaty i...

Czytaj więcej
Zmiany w podatku CIT od 2017 roku

Zmiany w podatku CIT od 2017 roku

W tym odcinku Księgowy radzi o zmianach w podatku CIT w 2017 roku. CIT 2017 r. Przepisy obecnie obowiązujące Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 1. Wprowadzenie obniżonej stawki podatku w wysokości 15% Obecnie u.p.d.o.p. przewiduje jedną tylko stawkę podatku w wysokości 19% (zob. art. 19 ust. 1u.p.d.o.p.). Z...

Czytaj więcej
Zmiany w PIT od 2017 roku

Zmiany w PIT od 2017 roku

W kolejnym odcinku Księgowy radzi, piszemy o zmianach w PIT. PIT 2017 r. Przepisy obecnie obowiązujące Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. 1. Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego Obecnie nie ma przepisów wyłączających możliwość zaliczania do...

Czytaj więcej
Proponowane zmiany VAT 2017

Proponowane zmiany VAT 2017

Kancelaria Jasta w Szwarne.info będzie doradzać użtkownikom w zagadnieniach księgowo-finansowych w cyklu Księgowy radzi. W pierwszym odcinku prezentuję propozycje zmiany VAT w 2017 roku.  VAT 2017 r. Przepisy obecnie obowiązujące Przepisy mające obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. 1. Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r. Stosowanie...

Czytaj więcej