II Forum Środowisk Twórczych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Bez twórczego ducha powiat nie będzie stanowił prawdziwej wspólnoty ludzi

II Forum Środowisk Twórczych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Bez twórczego ducha powiat nie będzie stanowił prawdziwej wspólnoty ludzi

1 wyświetlaj
0

Powiat. Ubi concordia, ibi victoria (Gdzie zgoda, tam zwycięstwo) – ta piękna maksyma łacińska przyświeca od samego początku, czyli od lutego br., oddolnej inicjatywie, której pomysłodawcą był dr Grzegorz Sztoler, historyk, pisarz i regionalista. Oprócz niego w składzie grupy inicjatywnej znaleźli się redaktorzy portalu społecznościowego Szwarne. Info : Damian Kostyra, Małgorzata Jędrzejczyk, Bogusław Żogała i Mirosław Leszczyk.
Dzięki sprawnej akcji promocyjnej w mediach udało im się już 21 kwietnia zorganizować Forum Pasjonatów Kultury w siedzibie Klubu Plastyka Kontrast w Lędzinach, mieszczącej się przy Placu Farskim. Miało ono charakter roboczy i zgromadziło 21 przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i środowisk twórczych z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, ale także spoza tego powiatu.

Dwugodzinna dyskusja, którą G. Sztoler nazwał „twórczym fermentem”, dotyczyła wielu wątków, począwszy od historycznych poprzez odnoszące się do kultury i sztuki do tradycji i godki śląskiej. W jednym wszyscy obecni na spotkaniu byli zgodni – trzeba współdziałać ze sobą i się wzajemnie wspierać, nie rywalizować, ale współpracować w pełnej zgodzie. Pozostaje więc tę wolę przekuć w konkretne działania na niwie kultury i sztuki. Nie przeciwko komukolwiek i nie przeciwko czemukolwiek, ale na rzecz oddolnej apolitycznej inicjatywy mającej służyć wzbogaceniu i poszerzeniu dotychczasowych ofert ze strony instytucji kultury, władz samorządowych czy też pojedynczych organizacji i stowarzyszeń twórczych.
Po tym spotkaniu do grupy inicjatywnej dołączyli jeszcze Agnieszka Szymula i Mariusz Śliwiński. Wszyscy zgodzili się co do tego, że należy doprowadzić do drugiego forum pasjonatów kultury i sztuki, ale już pod nazwą : II Forum Środowisk Twórczych. Uzgodniono też, po ożywionych dyskusjach, jego formułę : nie może być to ciało organizacyjne (stowarzyszenie), ale ruch twórczy, miejsce spotkań, wymiany myśli, doświadczeń i inspiracji twórczych.
Wspomniane II Forum Środowisk Twórczych grupa inicjatywna (z największym udziałem Mariusza Śliwińskiego) zorganizowała 16 listopada w sali konferencyjnej Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu Ścierniach. Spotkaniu towarzyszyła mini wystawa obrazów (głównie malarzy z klubu Kontrast) ze zbiorów Orkiestry Dętej Piast w Bieruniu oraz 12-planszowa ekspozycja poświęcona dziejom i tradycjom parafii ewangelicko-augsburskiej w Lędzinach Hołdunowie, wypożyczona na tę okazję z tamtejszego kościoła, gdzie urządzono ją w ramach 500-lecia Reformacji. Dodajmy, że bardzo ciekawe logo i plakat promujący II Forum opracowała młoda członkini klubu Kontrast – Karolina Pawłowska.
Oprócz Szwarnego Info patronat medialny nad Forum objęła redakcja dwutygodnika tyskiego Nowe Info. Miało ono bardziej kameralny charakter, uczestniczyło w nim łącznie 11 osób. Moderatorem dyskusji był G. Sztoler, który na wstępie przypomniał ideę i cele I Forum, a następnie poinformował o pomysłach i propozycjach programowych wypracowanych na spotkaniach roboczych grupy inicjatywnej. Wspomniał, że zebrani na Forum powinni zastanowić się nad zasadami współpracy, które potem należałoby przedstawić władzom samorządowym. Może dobrze byłoby zaproponować władzom powiatu stworzenie funduszu dla twórców wyróżnionych nagrodą starosty „Clemens Pro …” ? Kolejny pomysł, to zwrócenie się do władz powiatu, by w jubileuszowym roku (2019) organizacje i stowarzyszenia kulturalne mogły ubiegać się w ramach konkursów o specjalne dofinansowanie. W związku z brakiem Powiatowego Centrum Kultury dużego znaczenia nabiera potrzeba owocnej współpracy z Muzeum Miejskim w Tychach. Warto byłoby zastanowić się też nad ideą organizacji targów organizacji pozarządowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz uczestnictwa Forum w bieruńskich pchlich targach. – Mamy świadomość tego, że bez twórczego ducha nasz powiat nie będzie stanowił prawdziwej wspólnoty ludzi – podkreślił.
W dyskusji odniesiono się zarówno do powyższych wątków, jak i poruszono nowe. M. Śliwiński poparł ideę stworzenia funduszu (stypendium) dla laureatów „Clemensów”, którzy nadal działają aktywnie. – Może należałoby dążyć do powołania specjalnej fundacji w tym celu – zastanawiał się. Jako krok w dobrym kierunku podał przykład Lędzin, gdzie udało się społecznym sumptem zorganizować w tym roku imprezę gminną Talent Show i nagrodzić utalentowane dzieci oraz młodzież.
Współorganizatorzy Talent Show, Krzysztof Pogoda – były przewodniczący Regionalnego Forum Obywatelskiego „Twórcy Jutra” oraz obecny przewodniczący Szymon Simonicz, potwierdzili, że udało im się znaleźć sponsorów nagród, impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, więc w marcu odbędzie się jej druga edycja. Chętnie posłużą innym swoim doświadczeniem w tym względzie.
Henryk Skupień, przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bieruńskiej „Porąbek”, wspomniał o działaniach, które to stowarzyszenie podejmuje w ramach szeroko rozumianej kultury, w tym o organizowaniu przeglądów filmów amatorskich, odtwarzaniu zabytków historycznych, propagowaniu zwyczajów i obyczajów śląskich.
Kierownik zespołu folklorystycznego „Bojszowianie” – Wiktor Sporyś, również pochwalił się licznymi sukcesami zespołu. – „Bojszowianie”, jako jedyny zespół z naszego rejonu uczestniczy w dorocznych obchodach Tygodnia Kultury Beskidzkiej – podkreślał.
Joanna Świerczek skupiła się przede wszystkim na sprawie edukacji muzycznej, a raczej jej braku w polskich szkołach. Podobnie dzieje się z edukacją plastyczną, mówiła. Inna uczestniczka spotkania sugerowała, żeby edukacją artystyczną zajmowali się zawodowcy. Podkreślała, że niepokoi ją brak właściwej komunikacji pomiędzy podmiotami kultury w powiecie i widzi na tym polu ogromne możliwości do działania dla mediów społecznościowych.
Wątek ten podjął również Bogusław Żogała, który stwierdził, że np. Szwarne Info stara się systematycznie wypełniać tę lukę. – Działalność kulturowa ma często charakter niszowy, więc tym bardziej media społecznościowe powinny ją promować i propagować w lokalnych środowiskach.
Mirosław Leszczyk poinformował o projekcie badawczo-wydawniczym tyszanina prof. dr. hab. Edwarda Długajczyka pt. „Materiały do udziału powiatu pszczyńskiego w III powstaniu śląskim”. Sugerował, by uczestnicy Forum wspierali starania Profesora w tym względzie, a zwłaszcza w pozyskiwaniu środków ze strony władz samorządowych z terenu historycznego powiatu pszczyńskiego na opracowanie i wydanie wspomnianych materiałów w ramach zbliżających obchodów 100. rocznicy powstań śląskich i plebiscytu. M. Leszczyk wspomniał również, iż na stronie Szwarnego Info ukazywać się będą kolejne części obszernego artykułu prof. Długajczyka pt. „Przed 100. rocznicą powstań śląskich i plebiscytu” i zachęcał do ich czytania.
Dyskusję podsumował G. Sztoler. Stwierdził, że lista problemów, które nurtują ludzi zatroskanych o stan kultury w powiecie, jest długa. Grupa inicjatywna przedstawi niedługo opinii publicznej list otwarty z postulatami środowisk twórczych. – Niech to stanie się zaczynem czegoś mądrzejszego na przyszłość dla dobra nas i naszej wspólnoty powiatowej – podkreślił.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.