Od bieżącego miesiąca drożej za wodę i ścieki

Od bieżącego miesiąca drożej za wodę i ścieki

12 wyświetlaj
0

Imielin. Już od tego miesiąca mieszkańcy miasta poniosą wyższe koszty za wodę i odprowadzanie ścieków. Taką decyzję podjęła Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. w Imielinie. Nowa taryfa została opracowana
na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Oto nowy cennik: dostawa wody 7,22+Vat za kubik = brutto7,80 zł.
Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej: 11,10+Vat = brutto 11,99 zł.
Za odprowadzenie ścieków: 6,81+Vat = brutto 9,30 zł.
Za przeprowadzenie próby technicznej przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług:
przyłącze wodociągowe 350+Vat =  brutto 378 zł
przyłącze kanalizacyjne 125+Vat = brutto 135 zł.
29 marca 2017 roku Rada Miasta Imielin podjęłą uchwałę, zgodnie z którą mieszkaniec miasta zapłaci za kubik odprowadzonych ścieków 8 zł. brutto (miasto dopłaci do każdego kubika kwotę 1,30 zł).
– Na tę decyzję o podwyżce nie mieliśmy wpływu – mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Imielinie Tomasz Lamik. Wprowadzenie nowej taryfy regulują odpowiednie przepisy, które i tak by wprowadziły nowe stawki, bez względu na decyzję naszych samorządowców. Podwyżka opłat jest prawie symboliczna. Ścieki podrożeją o 50 groszy za kubik, woda podrożeje o 30 groszy. Opłata abonamentowa pozostaje bez zmian. W odniesieniu do mojej rodziny (6 osób) poskutkuje to większym wydatkiem średnio o około 3 złote – dodaje Lamik.
Nowy cennik za wodę i ścieki będzie obowiązywał do 30 kwietnia 2018 roku.

O autorze

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.