Bieruń: Absolutorium dla burmistrza

Bieruń: Absolutorium dla burmistrza

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu  30 maja 2018 r. radni głosowali między innymi za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Krystianowi Grzesicy. Za głosowali jednomyślnie wszyscy radni. Burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok. Zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach nie miały zastrzeżeń co do sprawozdania....

Czytaj więcej