Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Obradował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Bieruń. Podczas ostatnich ulewnych deszczów na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe, służby miejskie i straży pożarnej przez cały czas prowadziły stałą kontrolę stanu wód oraz działania likwidujące skutki podtopień i zapobiegające dalszym podtopieniom, a burmistrz Krystian Grzesica zwoływał posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do planowania i koordynowania działań. Ostatnie...

Czytaj więcej